Terlengkap : Pengertian Akhlak Dalam Agama Islam Menurut Cendekiawan Muslim

PelajarPintar.Com – Akhlak adalah kata yang berasal dari bahasa Arab ‘Khuluk’ yang berarti peringai, tingkah laku, dan tabiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan.

Sedangkan menurut tiga pakar dari bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.

Sedangkan menurut para ahli dibidang akhlak lainnya, menyatakan pangertian akhlak sebagai berikut.

 • Suluq Azzahariah
  Akhlak adalah suatu cara yang memeprlihatkan hal-hal yang tampak pada diri manusia, seperti tutur katam tingkah laku, dan watak.
 • Bataniah
  Akhlak merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah manusia yang terkait hal kejiwaan.
 • Muhammad bin Ali Asy Syariif Al Jurjani
  Akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya (baik atau buruk) tertanam kuat dalam diri manusia yang darinyalah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan.
 • Ahmad bin Mushthafa
  Akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, dimana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan yakni kekuatan berpikir, marah dan syahwat atau nafsu.
 • Abu Hamid Al Ghazali
  Akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu.
 • Ibnu Maskawaih
  Menurutnya akhlak ialah “hal li nnafsi daa’iyatun lahaa ila af’aaliha min ghoiri fikrin walaa ruwiyatin” yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Qolam ayat 4 , disebutkan “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) berada diatas budi pekerti yang agung”. Sedangkan dalam hadist dikatakan “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Dari penjelasan ayat Al-Quran dan Hadist di atas, sudah jelas untuk kita sebagai umat nabi Muhammad untuk berpatokan pada akhlak dari nabi Muhammad SAW.

Jenis Akhlak

Dalam islam kita mengenal 2 jenis akhlak yaitu akhlak baik (Al-Hamidah) dan akhlak buruk (Adz-Dzamimah).

Yang termasuk ahklah baik (Al-Hamidah)

 • Jujur (Ash-Shidqu)
 • Berperilaku Baik (Husnul Khuluqi)
 • Malu (Al-Haya’)
 • Rendha Hati (At-Tawadlu’)
 • Murah Hati (Al-Hilmu)
 • Sabar (Ash-Shobr)

Yang termasuk Akhlak buruk (Adz-Dzamimah)

 • Mencuri
 • Iri hati
 • Membicarakan kejelekan orang lain
 • Membunuh
 • dan segala tindakan yang merugikan orang lain atau makhluk lainnya.

Demikianlah penjelasan tentang pengertian akhlak dalam islam semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari haro. Terima Kasih sudah berkunjung.

Baca Juga:

Terlengkap : Pengertian Akhlak Dalam Agama Islam Menurut Cendekiawan Muslim
5 (100%) 1 vote


Bagikan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tags: #contoh akhlak #macam macam akhlak #makalah akhlak #pembagian akhlak #pengertian akhlak dalam islam #pengertian akhlak menurut bahasa dan istilah #pengertian akhlak menurut para ahli #ruang lingkup akhlak

author
Author: 
Perbedaan Pengertian Paragraf Deduksi dan Induksi
Perbedaan Pengertian Paragraf Deduksi dan Induksi
PelajarPintar.Com – Berikut ini pak guru berikan
Perbedaan Gagasan Utama, Kalimat Utama, dan Kesimpulan
Perbedaan Gagasan Utama, Kalimat Utama, dan Kesimpulan
PelajarPintar.Com – Tahukan anda, perbedaan antara gagasan
[Lengkap]Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
[Lengkap]Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
PelajarPintar.Com – Interaksi Sosial menurut menurut Shaw
Peninggalan Prasasti Kerjaan Sriwijaya Terlengkap
Peninggalan Prasasti Kerjaan Sriwijaya Terlengkap
Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya meninggalkan beberapa
Must read×

Top